Aarestrup
Vandværk a.m.b.a.

Her kan du finde nyttige oplysninger om vandforsyningen i Aarestrup.

Takstblad

Du kan se Aarestrup Vandværks aktuelle takster her på hjemmesiden.
Du finder alle tidligere års takstblade i vores arkiv.
Download takstblad 2022

Vandkvalitet

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet, føres der løbende kontrol med kvaliteten af vandet – bl.a. i boringerne og af drikkevandet hos forbrugerne.
Kvalitetskontrollen planlægges og udføres efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen.
Du kan se analyseresultater fra Aarestrup Vandværk i vores arkiv

Regulativ

Det er et lovmæssigt krav, at vandværket skal have et regulativ, der fastlægger leveringsbestemmelserne for vand til forbrugerne.
Fælles normalregulativ for private almene vandværker i Rebild Kommune – læs evt. mere om vand på Rebild Kommunes hjemmeside.
Se regulativet her…

Bestyrelse

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne på den årlige generalforsamling, som normalt afholdes hvert år i april måned.

Info

CVR-nr: 46749359

Formand
Anna Vang Bobach
Aarestrupvej 99, Aarestrup
9520 Skørping
Tlf.: 20669929
formand@aarestrupvand.dk

Vedtægter

Se vedtægterne her

Persondatapolitik

Aarestrup Vandværks persondatapolitik er lavet med udgangspunkt i en skabelon, udarbejdet af Danske Vandværker, i overensstemmelse med Persondataforordningen.
Klik her for at se Persondatapolitikken.


Meddelelser fra Aarestrups Vandværk