Andelsforeningen Himmerlandsbyen

Himmerlandsbyen er et lille øko-samfund i hjertet af Himmerland, hvor vi forsøger at leve efter vore egne bæredygtige leveprincipper:

Himmerlandsbyens formål er at skabe et fantastisk levested, hvor vi – med vore store forskelligheder – sammen kan vokse i omsorg for naturen, hinanden og os selv.

  • Vi vil bruge så få ressourcer som muligt til opvarmning, el og vandforbrug.
  • Det skal være billigt at bo, så der bliver tid og råd til de sjove ting. Ideen er, at man skal bruge sine ressourcer til at leve – ikke kun til at arbejde for en husleje.
  • Selvvirksomhed – Vi ønsker en levende landsby, hvor man også har mulighed for at starte eget erhverv, bygge sit eget hus og mange andre ting.

Kontakt

bestyrelsen@himmerlandsbyen.dk

Formand
Kristian Skovhus

Kasserer
Niels Peter Thomassen

Medlemmer: Tina Falden, Kim Carlsen


Nyt fra Himmerlandsbyen