Officiel indvielse af Alterbækken 2. april 2017

i forbindelse med indvielsen af Alterbæk 2. april 2017 efter frilæggelsen.
Af forfatter Jens Randers

Jeg husker bækken, som nu er frilagt, som et lille rindende vandløb med meget klart vand og enkelte hundestejler, som vi dengang forsøgte at fange – dengang, det vil sige for mellem 75 og 80 år siden. Der var ingen forskel på bækken på øst og vestsiden, men den blev ret hurtigt bredere jo nærmere man kom ned mod den bæk, der kom fra Anlægget – dengang kaldt Skoledammen.

Bækken løb midt i en fugtig engslugt – ud for enden af Skalborgskoven var der midt i slugten en lille holm, hvorpå der var en samling birketræer. I hytten og på holmen talte vi om, hvad vi kunne lave på området og der kom nogle fantastiske ideer eller drømme, når vi lå der i det fine vejr, der jo altid var dengang, og så op i den klare blå himmel. Vi, det var præstens børn, skovfogedens Poul, skomager Erik og jeg tilbragte mange timer der.

En af vore drømme var, at der blev lavet en dæmning tværs over slugten øst for holmen, så der med vandet fra Alterbæk, som løb midt i slugten, kunne dannes et friluftsbad – formentlig inspireret af, at der få år før var oprettet et sådan i Støvring.

En anden drøm var, at der på marken mellem Haverslevvej og Skalborgskoven omkring Skalborghus kunne etableres en ferieby – jeg husker ikke hvad vi kaldte det, men det var ikke ferieby, for det ord og begreb var ikke opfundet dengang. Vore ideer gik ud på, at der i kanten af Skalborgskoven skulle bygges små hytter, man kunne overnatte i – der var ingen der dengang havde tænkt på, hvad man i dag kender af campingpladser og feriecentre. Marken skulle bruges som teltplads, bortset fra det øverste hjørne, hvor der var fodboldbane. Ideen er formentlig opstået efter, at der omkring 1940 havde været en spejdertrop fra Aalborg, der havde holdt pinselejr på sognefogedens mark oppe i kanten af Espelund skoven. Jeg husker vi besøgte denne lejr flere gange og fik fortalt, hvor glade Spejderne var for at komme ud på landet.

Kedeligt at den smukke natur der var i slugten omkring bækken blev ·ødelagt ved den opfyldning man påbegyndte omkring 1960, da engslugten blev omdannet til losseplads.

Det er mit håb at man med åbningen af Alterbæk vil værne om naturen og i Himmerlandsbyen være med til at bevare området omkring Gråstenen og fastslå, at her er Himmerlands midte.

Download fortællingen som pdf

Fotos Alterbæk